Vegetarisk historia: Då började människor sluta äta kött

Människor har valt bort kött och andra animaliska produkter nästan lika långt tillbaka som det finns nedskrivna historiska källor över artens beteenden. De första människorna vi vet valde bort kött var följare till den indiska religionen jainismen. Redan på 900-talet innan vår tideräknings början förordade deras religiösa ledare en kost fri från djur.

I antikens Grekland lär det som vi idag kallar veganism, eller strikt vegetarianism (alltså en kost helt fri från animaliska produkter), ha varit något av ett fenomen. Det är inte helt säkert, men en av förespråkarna ska ha varit Pythagoras, läraren vars sats ännu i våra dagar är en källa till både matematiska uträkningar och omogna skämt.

I Asien – framför allt i Indien, men även i länder som Kina – fortsatte vegetarianism vara en grej under hela medeltiden. I Europa försvann dock kosthållningen, och skulle inte komma att göra en comeback förrän under renässansen. Då valde intellektuella kändisar som till exempel Leonardo da Vinci bort kött ur sina dieter. Ett riktigt genombrott i Europa gjorde dock inte den djurfria kosthållningen förrän några hundra år senare.

Fick genombrott i England

Den moderna västerländska vegetarianismen och veganismen har sina rötter i England. Där började människor att sluta äta kött under upplysningstiden. Anledningen till detta varierade så klart mellan olika personer, men argumenten var så väl religiösa som etiska.

Utvecklingen fortsatte i England under 1800-talet och 1847 bildades världens första förening för vegetarianer i landet. Åren som följde började liknande föreningar dyka upp i resten av västvärlden. 1907 bildades International Vegetarian Union, en världsomspännande organisation som samlar de olika föreningarna.

Skådespelaren Per Ragnar, tidig svensk vegetarian. Bildkälla: Karl-Magnus Fredriksson (Wikimedia Commons)

Under 1900-talet spreds ordet ytterligare i västvärlden, bland annat genom kändisar som Morrissey, Gandhi, och (i Sverige) skådespelaren Per Ragnar. Samtidigt började ordet ”veganism” populariseras. Denna term användes från början för att beskriva en livsstil där strikt vegetarianism spelar huvudrollen, men har på senare år kommit att användas som en term för att beskriva människor som väljer bort alla animaliska produkter.

I våra dagar väljer människor bort animaliska produkter av flera olika anledningar. Det kan handla om allt från etiska till klimatmässiga eller religiösa skäl. Flest vegetarianer finns det i Indien, som står för cirka 70 procent av världens icke-köttätare. Dessa konsumerar dock vanligtvis mejeriprodukter.

Läs mer: