Enkät: Det tycker partierna om svenskarnas köttätande

Om bara några veckor går Sverige till val. En ny riksdag ska väljas, och två block kämpar om regeringsmakten. Flera läsare av Vegojakt har hört av sig och frågat om vad de olika partierna tycker om svenskarnas köttätande. Vi har därför hört av oss till dem och frågat just detta.

Vi har ställt varje parti två frågor:

1. Tycker ni att köttätandet behöver minska generellt?

2. Om ja, vilka styrmedel vill ni i så fall använda för att uppnå detta?

Här är deras svar.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Bildkälla: Wille Öhgren (Wikimedia Commons)

Kristdemokraterna

1. Kristdemokraterna menar att människor får göra sina personliga val vad gäller köttätandet. Vi som parti tar inte ställning. Däremot är det viktigt att man i tex skolan får lära sig om konsekvenserna för vad man väljer att äta. De kan röra sig om hälsomässiga konsekvenser men även miljömässiga. Om man ska äta kött ser vi gärna att man äter svenskt kött.

2. Vi vill inte använda politiska styrmedel för att styra människor till att äta mer eller mindre kött.

Liberalernas partiledare Johan Pehrsson. Bildkälla: Bengt Oberger (Wikimedia Commons)

Liberalerna

1. Klimatpåverkan från köttproduktionen behöver minska. Ett av sätten att uppnå det är att minska köttkonsumtionen. Andra är att byta ut djurens foder och att hantera gödsel så att utsläppen av metan och lustgas minskar.

2. Vi tror starkt på individens fria val. Människor vill inte förstöra klimatet och de vill att djuren ska ha anständiga liv och få en värdig död. Bättre information i inköpsögonblicket är det viktigaste både för att minska köttets klimatpåverkan och för att åstadkomma förbättringar i djurvälfärden.

LÄSTIPS: Här hittar du alla Vegojakts recensioner av växtbaserat kött

Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Bildkälla: Centerpartiet

Centerpartiet

1. Konsumtionen av importerat ohållbart kött måste minska. Det importerade står idag för ungefär hälften av all köttkonsumtion. Om det ersätts med mer svenskt och vegetariskt är mycket vunnet. 

Som ett liberalt parti tror vi på förändring genom frivillighet hellre än genom lagstiftning och tvång i första hand. Vi tycker att man kan välja kött, men då välja närodlat kött, bättre kött, som har mindre klimatpåverkan. Vi vill därför förbättra möjligheterna att välja svenskt kött eller viltkött. Att välja svenska kött istället för importerat kött ger inte bara mindre klimatpåverkan, utan även stöd till lantbrukare att gå över till en mer klimatvänlig produktion.

2. Vi vill underlätta kloka val och tycker därför det är bra med ursprungsmärkning av kött i både butik och restaurang. Vi vill också se en klimatmärkning av livsmedel.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Bildkälla: Poltikerveckan Almedalen – 68 (Wikimedia Commons)

Sverigedemokraterna

1. Nej. Många äter kött, liksom många äter andra livsmedel. Det ena utesluter inte det andra. Närproducerat och att producera och konsumera svenskt kött är positivt för svenska företagare, arbetstillfällen och för konsumenter samt även ur klimatsynpunkt då korta transporter minskar utsläpp. Vi anser även att den svenska djuromsorgen håller hög nivå och ska vara vägledande. Att konsumera svenskt kött bidrar då även till att upprätthålla ett gott djurskydd internationellt. Lantbruk med tamboskap är positivt då det håller landskap öppet.

Konsumtion av viltkött bidrar positivt för ett balanserat ekosystem, vi driver förslag om att reglerna för viltkött och dess hantering bör ses över, så att viltkött lättare kan säljas vidare till konsumenterna.

2. Se ovan.

LÄSTIPS: Här hittar du alla Vegojakts recensioner av växtbaserade ostar

Märta Stenevi, ett av Miljöpartiets språkrör.
Bildkälla: News Øresund – Jenny Andersson (Wikimedia Commons)

Miljöpartiet

1. Ja. Det är Miljöpartiets politik att köttkonsumtionen ska minska. Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger rent industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren, klimatet och miljön ofta blir mycket högt. Vi behöver äta mindre men bättre kött – kött som också ger mervärden i landskapet, för miljön och klimatet.

2. Det kan åstadkommas på flera olika sätt. Miljöpartiets klimatpolitik innehåller förslag som klimatskatt på livsmedel som kan bidra till en minskad köttkonsumtion generellt. För att mer specifikt träffa det djurskyddsmässigt sämsta köttet vill vi komplettera detta med en skatt på kött där antibiotika har överanvänts i djurhållningen. Det uppmuntrar både till att välja mindre och bättre kött.

Vi vill stoppa importen av kött från avskogade regnskogsområden och i regeringsställning drev vi fram ursprungsmärkning på de animaliska livsmedel som serveras på restaurang och i storkök, något som nu ser ut att kunna bli verklighet. Nästan allt färskt kött som handlas i butik är svenskt, men det omvända gäller i restaurangsektorn. Det är också helt centralt att andelen grönsaker och växtbaserad kost ökar, genom att öka produktionen av svenska, ekologiska vegetabilier och förändra konsumtionsvanorna.

Frågan om hur maten produceras, inte bara vad, är mycket viktig. Det svenskproducerade köttet har fördelar, särskilt ekologiskt kött och naturbeteskött. Utan fler djur på naturbete har vi t ex inte en chans att uppnå miljömålen för odlingslandskapet

Miljöpartiet anser att samma krav ska ställas på djurprodukter som importeras som på svensk djurproduktion. Vi anser att animaliska livsmedel och andra produkter som kommer från djur som behandlats på ett sätt som skulle vara förbjudet i Sverige inte ska kunna serveras eller användas inom offentliga verksamheter. Vi driver också  att djurprodukter från djurhållning som i Sverige klassats som djurplågeri, till exempel tvångsmatning av gäss (gåslever) och mulesing (viss merinoull från bl.a. Australien) ska beläggas med saluförbud i Sverige.

Det är också otroligt viktigt att minska matsvinnet från kött. Där har Miljöpartiet förbättrat etappmålet för matsvinn, genom att särskild vikt ska läggas vid att minska det animaliska matsvinnet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna har valt att inte svara på våra frågor.

LÄS MER:

Här hittar du alla Vegojakts recensioner av växtbaserad choklad

Läs mer: